MBL-Intro – Italy – November 5

0hn0ad

When: November 5, 2020 all-day

MBL Intro Lenno on Lake Como, Italy Sponsor: Mariaelena Paramento, m.elena.paramento@gmail.com

MBL-Intro – Germany – Sept 12

0hn0ad

When: September 12, 2020 all-day

MBL Intro Damme, Germany. Sponsor: Renate Wennekes, info@ikl-kinesiologie.de